Sporządzimy ofertę cenową uszytą „na miarę”.

Ceny ustalamy indywidualnie

Konkretną ofertę sporządzimy w oparciu o znajomość Państwa potrzeb. Cena nie jest stała ze względu na wielkość zamówienia, kurs wymiany CZK, koszty transportu itp. Oferta cenowa zawsze obejmuje całkowite koszty, tj. cenę właściwej nawierzchni sportowej, w tym instalacja i cła, koszty transportu, koszty ewentualnych usług dodatkowych.

Gwarancja ceny

Zaproponowane ceny gwarantujemy zawsze do końca roku kalendarzowego. Możliwe wahania kursu CZK są rozstrzygane w klauzuli kursowej.

Partnerzy

Reference
Reference

Kontakt

Jiří Böhm
sportovní povrchy

+420 727 884 842+420 727 884 842